Pole označená červeně jsou povinná.
Mám zájem o pracovní místa:
Titul:
Příjmení, jméno:
Datum narození:
Místo narození:
Trvalé bydliště:
Přechodné bydliště:
Rodinný stav: ženatý
vdaná
svobodný
svobodná
rozvedený
rozvedená
Státní příslušnost:
Emailová adresa:
Mobil:
Telefon:
Číslo OP:
Číslo pasu (cizinec):
Řidičský průkaz:
Vzdělání:
Název školy (fakulta):
Kurzy, školení:
Další dovednosti:
Jazyková vybavenost: anglicky pasivně
anglicky aktivně
německy pasivně
německy aktivně
Jiný jazyk:
Poznámka:
Změna pracovní schopnosti (invalida):
Datum nástupu:
Životopis (PDF):
Zadejte ověřovací kód:Ověřovací kód