Začněte hrát u sázkové kanceláře Mostbet CZ - nejlepší herny v České republice, kde můžete vždy sázet na sport nebo hrát online kasinové hry. Našim hráčům poskytujeme vysoké kurzy, velký výběr sázek, různé bonusy a promo akce, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výplaty. Máme také pohodlnou mobilní aplikaci Mostbet, která je dostupná na chytrých telefonech a tabletech. Přijďte a zvyšte své výhry!

TE-SPOL FM s.r.o. - Politika společnosti


Základní orientací společnosti v oblasti péče o jakost je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti revizní činnosti a technologické montáže, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti

Ve vedení společnosti si uvědomujeme, že:

 • vedení společnosti je odpovědné za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému jakosti
 • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému jakosti

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší firmy na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle, environmentální programy a cílové hodnoty

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či subdodávajících organizací
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti

Společnost se dále zavazuje:

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých dodavatelů
 • trvale spolupracovat s obcemi v nichž realizuje svou činnost
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.